نقشه باگوا در فنگ شویی

باگوا (پاگوا یا پاکوا) نقشه انرژی فنگ شویی است . این یکی از اصول مهم فنگ شویی و یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که میتوانیم استفاده می کنیم. باگوا روشی…

0 دیدگاه

یین و یانگ چیست؟

احتمالاً با نماد ☯ معروف یین و یانگ  آشنا هستید، ممکن است معنای عمیق یین یانگ برای شما جدید باشد.ریشه یین و یانگ به فلسفه چینی باستان باز می گردد. نمادهای…

0 دیدگاه