گندم در فنگ شویی

در فنگ شویی، "گندم" نمادی از ثبات و زمین است. این ناشی از رشد آن است که عمیقاً در خاک ریشه دارد و حس ثبات و تعادل را تقویت می…

0 دیدگاه

فنگ شویی اتاق کار

در فنگ شویی ، هر بخش از خانه نمایانگر بخشی از زندگی شماست. اتاق کار شما نشان دهنده حرفه و شغل شماست و فنگ شویی می تواند به شما کمک…

0 دیدگاه

فنگ شویی سلامتی

فنگ شویی هنر باستانی در بازسازی انرژی فضاهای زندگی است. هدف آن به حداکثر رساندن جریان انرژی محیط برای ایجاد تعادل، صلح و هماهنگی است. فنگ شویی می تواند، سلامت…

0 دیدگاه